Home Ask Archive Theme

bepova:

We wszystkich najważniejszych chwilach mojego życia Arek był przy mnie. Jak można o tym zapomnieć, jeśli prawie każde wspomnienie mi go przypomina~Igła

(via busiia)

Posted: 3 hours ago - With: 109 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 162 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 328 notes - Reblog

Michał Winiarski + Popular Text Posts 3/?

Posted: 3 hours ago - With: 130 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 314 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 108 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 108 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 118 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 87 notes - Reblog

Michał Winiarski + Popular Text Posts 4/?

Posted: 3 hours ago - With: 76 notes - Reblog
Posted: 3 hours ago - With: 143 notes - Reblog

Michał Winiarski + Popular Text Posts 4/?

Posted: 3 hours ago - With: 76 notes - Reblog

"Where are my shin-pads" - an epic and thrilling tale featuring Lukas Podolski

(Source: oliviergiroudd, via aaronjamesramseys)

Posted: 3 hours ago - With: 1,147 notes - Reblog
Posted: 2 days ago - With: 76 notes - Reblog

tereozil:

 Mum he’s in my car

Lauren Neal from instagram (x)

(via nananagiroud12)

Posted: 1 week ago - With: 42 notes - Reblog